top of page
Image by Joshua Bartell

Om mig

Min coaching inspireras av all den kunskap och erfarenhet jag har samlat på mig.

Positiv psykologi, utvecklingspsykologi, mindfulness, ACT, KBT,  mindset och anknytning är områden som jag speciellt inspireras av och använder för min coaching.

Andra områden är inom ekonomi, marknadsföring, företagande, investering, arbetssökning och relationer.

Jag är utbildad ekonomie magister och studerat kurser inom psykologi och närliggande områden, ca. 90 studiepoäng. Jag har även genomgått lärorika, gedigna och kvalificerande kurser inom coaching. Certifierad coach ICF osv.

Tag kontakt ifall du önskar diskutera min bakgrund och legimitet ytterligare.

bottom of page