top of page
Image by S Migaj

Den kompletta  modellen för ett hållbart arbetsliv

Hur du kan få klarhet, glädje och självsäkerhet att skapa

en arbets- och livssituation enligt dina villkor

Skapa en klar vision och en plan för att nå dit med hjälp av K.R.A.F.T principen och de tre faserna Utforska, Dröm och Upptäck i Firework™ karriärcoaching programmet

​K.R.A.F.T står för: Känn dig själv, Reflektera, Applicera, Förbättra och Ta sikte på.

Innehållet i programmet består av Firework™ karriärcoachingprogrammet och kunskapsområden med empiriska resultat för att kunna skapa stort värde för din karriärutveckling och göra omedelbara handlingar.

Det här är ett anpassat program som hjälper dig att skapa de resultat du vill ha, inom arbetsliv, karriär och välmående.

Du kommer att få en bättre uppfattning om programmet när du läser  vidare.

Men först vill jag dela en personlig historia.

Den handlar om en av de största utmaningarna jag har stått inför. En utmaning du möjligen kan relatera till.

När jag blev klar med mina universitetsstudier inom ekonomi hade jag ingen aning om vad jag ville göra eller ens kunde göra. Studierna var generella och abstrakta, långt ifrån konkreta. De jobb jag ville ha krävde antingen flera års erfarenhet, rätt kontakter eller en flytt till en större stad. Jag hade inget av detta, min partner hade redan fast anställning vid ett företag med snabb tillväxt, det vore mer osäkert och ologiskt för oss att flytta just då.

 

Mitt alternativ var då att söka jobb i närheten och klura ut resten efterhand. Jag lärde mig snabbt att ifall jag inte vet vad jag vill ha nu och var jag ser mig i framtiden, så kommer antingen andra heller inte att förstå, eller så säger de åt mig hur de vill att jag skall vara. Det leder inte till goda resultat, jag kände varken att jag är i kontroll över mitt eget liv eller att jag fick uppskattning för min kunskap och erfarenhet, jag kände inte att jag hade kraft helt enkelt.

Jag är en person som har hög grad av öppenhet, jag har alltid varit intresserad av att lära mig saker och förstå hur de fungerar. I gymnasiet studerade jag naturvetenskaper, fast jag sökte in till en medialinje efter gymnasiet. Jag började aldrig på den linjen, istället sökte jag in till Svenska handelshögskolan, kom in och började där. Jag ville ha en bred utbildning med många möjligheter, hålla dörrarna öppna så att säga.

 

När jag var klar med studierna fattade jag att var och en måste skapa sin egen plan och mål för sitt kommande arbetsliv och karriär, eftersom ingen annan gör det för dig. Detta hade ingen berättat för mig, så jag var vilsen och låg efter andra, kändes det som. I efterhand skulle jag vilja säg åt mig då, att denna upplevelse är väldigt vanlig.

 

Jag visste som sagt inte vad jag ville göra och vad jag kunde göra. I varje fall hade mina ögon öppnats för att förstå människor och deras beteende på djupet när jag upptäckte kroppsspråkets vetenskap, coaching, beteendevetenskap och psykologi fram för allt. Det kändes som den rätta vägen och jag förstod att jag behöver utveckla mig inom detta område innan jag kan skapa värde och hjälpa andra. Jag tog reda på allt jag kunde om dessa områden under de kommande åren, över 5 år av läsning, kurser, utbildningar, mentorer och coacher. Jag fortsätter att nyfiket lära mig mera på alla sätt det går, jag är aldrig klar med det jag gör och det känns härligt.

Det var detta jag ville göra i framtiden, fast min närmaste uppgift var att söka arbete. Tidigare var det vanligt och lätt att få ett första jobb som leder till fler möjligheter inom organisationen.

 

Nuförtiden finns det mycket mer att hålla reda på, egen vision, planering, CV, ansökan, kontakter, nätverkande, sökande efter öppna och dolda jobb, delta i evenemang osv. Det är verkligen ett heltidsarbete att söka arbete. Sen när du äntligen kommer vidare i en ansökan, kommer hela biten med intervjuteknik, sälja in sig själv, förhandla och övertyga osv. Att komma hela vägen från ansökan till ett överenskommelse är inte lätt och kan kräva mycket planering och systematik, något som är utmanande för de flesta, få njuter av denna aktivitet.

 

Då är det lättare att ta den trygga vägen.

Något som får många att ta den trygga och lätta vägen är att de flesta ser jobbökning, byte av jobb eller förändring i nuvarande jobb som något väldigt jobbigt. Du behöver gå igenom din egen situation och beskriva och dela med dig av dig själv, vad du vill ha och hur du skulle vilja få det. Det betyder att du ger möjlighet till att någon annan bedömmer dig och har möjlighet att säga nej till dig och det du kan bidra med. Detta är något som många undviker till varje pris.

Att riktigt lyckas i uppgiften att få andra att förstå vad du vill och var du vill vara kräver även en god portion av självkännedom, kunskap om dina värderingar, styrkor, svagheter, personlighet, vanor, beteende, intressen, visioner, förmågor, färdigheter osv. för att verkligen kunna ge dig och andra en möjlighet att få en rättvis bild av vem du är, hur du fungerar, vad du vill göra och vad du vill skapa.

När du har kunskap om vad som är viktigt för dig, varför du gör det du gör, din vision, kan du göra val som leder dig till ditt framtida jag. Ditt framtida jag kan du nå genom att identifiera detaljer om det och börja agera som om du är ditt framtida jag redan idag.

 

För att förstå det krävs en del arbete, det är inte riktigt möjligt att komma fram till det helt på egen hand, eftersom du behöver input av andra i din omgivning, det kan vara en vän, förälder eller andra person som förstår vad det handlar om. Många märker att de inte har sådana personer i sin omgivning som kan ge dem stödjande, objektiv och tillräckligt värdefull input. Då vill de hellre jobba med en coach, karrärvägledare, mentor eller annan utomstående person.

Resultatet av arbetet är en ny värderad riktning, du följer dina värderingar, som är i linje med det som du tycker är viktigt i livet. Denna riktning leder inte till ett slutmål, utan är något att sträva efter, något som kan leda till självförverkligande eller full potential. Lever vi enligt en värderad riktning infinner en känsla av att vi kan påverka vårt eget liv, "jag är i kontroll". Du kan jobba konkret med detta genom att ha olika mål som du kan dela upp i delmål. Exempel:  Vad skulle du jobba med, ifall du inte vore så nervös för att gå på intervju vid företag X?

 

Andra sätt att jobba handlar om utforskning av självet, självmedvetenhet och känslobearbetning. De är även viktiga för att förstå sig själv och vad det är jag vill göra. Jag anser att det behövs en holistisk syn eller helhetsbild, istället för att koncentrera sig på detaljer och enstaka arbetssätt.

Ja, så hur gick det för mig efter mina studier och jakt på ett nytt jobb? Du gissar säkert att det har något att göra med det jag har skrivit om nyss? Jag inledde ett omfattande arbete med att öka min självkännedom, identifiera och fokusera på mina styrkor, känna till mina svagheter, observera mig och mitt beteende, våga drömma och utveckla min vision, låta mig speglas i dialog med andra, lära mig om jobbsökningstekniker, marknadsföra mig själv och ge mig själv tillåtelse att vara snäll mot mig själv.

Under denna resa har jag märkt hur viktigt det är med stöd från andra och att kunna fråga efter stöd. Jag har min businessmentor, som jag har haft i över 5 år nu och vi träffas fortfarande med jämna mellanrum. Flera olika coacher,  terapeuter, yogalärare, vägledare, kursledare och företagsexperter som har gett mig det jag behöver för att få insikter, reflektioner och en väg framåt. Jag kommer mycket snabbare framåt när jag är öppen för olika alternativ, tar till mig det jag gillar och skippar resten, jämfört med ifall vissa alternativ skulle vara stängda för mig.

 

Många är livrädda för psykologi och terapi till exempel, de har skapat en bild av vad det handlar om, som gör att de har skapat olika försvar och projiceringar. Detta är ett hinder för personen att nå sin potential, ett internt hinder. Så klart skall man inte göra något mot sin vila, fast det är inte det som det handlar om när en person har en förutfattad mening och har skapat försvar och projicerar olika egenskaper på andra.

Mitt nästa steg mot att hjälpa andra var att jobba med arbetssökande, det gjorde jag 4 år tillsammans. Nästan ett år jobbade jag även med ungdomar genom stödjande aktiviteter. Efter det jobbade jag med att utveckla en coachingtjänst till små- och medelstora företag med internationell arbetsgemenskap, som stöder välmående och produktivitet. Det handlade om inkludering och mångfald.

 

Totalt har jar varit i kontakt med över 1000 personer som på något sätt fokuserar på att  söka arbete, förbättra sina kunskaper, utveckla sig själva, få bättre välmående, förbättra arbetsgemenskaper, starta eget företag och få bättre ekonomi osv.

Om dig:

 • Du kan vara en generalist i början av din karriär.

 • Du kan ha jobbat en tid och vill trivas bättre i nuvarande uppgift.

 • Du komma vidare i din nuvarande bransch eller göra något helt annat, finna en ny riktning.

 • Du funderar på att starta ett eget företag eller skapa en community.

 • Du vill göra en förändring i ditt liv, finna mening och livsglädje.

 • Du vill förbättra dina relationer, inleda partnerskap och få mer resurser.

Du vill ha hjälp med detta detta eftersom:

 • Du vill snabbare nå det som du vill ha.

 • Du vet att du kan nå dit du vill, men inte exakt vad, när och hur.

 • Du vill bli förstå dig själv bättre.

 • Du vill jobba med någon utomstående objektiv person.

 • Du vill göra det tillsammans med andra i grupp, ifall möjligt.

 • ​Du vill jobba för att nå din fulla potential.

 • Du vill utveckla ditt ledarskap.

 • Du är bra nu och vill bli ännu bättre i framtiden.

 • Du vill frigöra dig från interna och externa hinder och skapa det liv som du själv vill ha.

Hinder eller utmaningar du kan uppleva:

 • Du tror att en förändring innebär alltför stora uppoffringar.

 • Du har en oro ifall du får det du vill, om du försöker. Du är rädd för att du inte får det du vill ha, så du försöker inte ens.

 • Du är rädd för vad som skulle hända, ifall du fick precis det som du vill ha.

 • Du känner dig inte värd att få det du vill ha.

 • Du vill ha ett säkert resultat, innan du agerar.

 • Du intalar dig själv att du skall vara nöjd med det du har och inte begära för mycket. Leder till ohälsa.

 • Du ser inga direkta resultat av ditt jobb idag, så du tycker det är lönlöst att fortsätta.

 • Du har provat en gång, fick inte förväntat resultat, så nu ser du det som en bekräftelse på att du inte kan.

 • Du har en massa uppgifter, lösa trådar, information du läser, aktiviteter du gör, men de ger inte resultat.

 • Du har fastnat i analysparalys, du funderar över att agera, men du kan inte avgöra vad du skall välja eller välja bort.

 • Du har så mycket på gång, att du inte har tid eller koncentration att fokusera på det som borde vara prioritet.

 • Du är effektiv, gör saker rätt och snabbt. Men inte produktiv, gör rätt saker och gör dem strategiskt.

 • Du låter dig styras för mycket av andra, du vill stå upp för dig själv.

 • Du väntar på att andra skall se din potential eller att ditt hårda arbete skall ge resultat, utan att du talar om din önskan.

 • Du har svårt att vara självstyrd, du tittar hellre efter vad omgivningen och marknaden erbjuder.

 • Du har fastnat i en dröm om ett bättre liv.

 • Du vet vad du behöver, men ditt beteende leder dig bort från det.

 • Du är osäker på din egen förmåga att få jobb, komma framåt, skapa något eget osv.

 • Du väljer trygghet framom mod.

 • Du har en alltför stark kritisk inre röst.

 • Du ställer upp för mycket för andra, du bortser från dig själv.

 • Du gör endast saker som omgivningen uppskattar, du är rädd för att göra andra missnöjda.

 • Du upplever ångest i vissa situationer, som gör att du inte kan visa ditt rätta jag.

 • Din ångest får dig att vilja gömma dig, sitta hemma och fördriva tiden. Försöker tänka dig till en förändring.

 • Du har en hög stress och spänning i kroppen som gör ditt beteende osammanhängande och oplanerat.

Du vill göra det här på riktigt, eftersom:

 • Tanken på att du kommer att vara kvar i samma situation om 1 år, 5 år, 10 år eller till och med resten av ditt liv! Skrämmer skiten ur dig.

 • Tanken att aldrig välja av rädsla för att välja fel känns obehaglig och ångestfull.

 • Du står inte ut med den ständiga söndagsångesten som kryper på allt snabbare och snabbare.

 • Du hoppas ständigt att någon på jobbet skall se dig och ge dig bättre uppgifter och framgång, istället för att se andra som får det före dig.

 • Du vill inte slösa bort den enda möjlighet du har fått, genom att just du har blivit född, att skapa ett sådant fantastiskt liv som du vill ha för dig och för andra att leva så lyckligt och hälsosamt som möjligt.

 • Du tolererar inte tanken om att låta någon annan bestämma om hur du lever ditt liv, vilket jobb du har, göra karriär eller ej, du vill välja själv.

 • Det känns fel att behöva ge upp dina drömmar och visioner pga att en förälder, partner, kompis, chef eller allihopa säger att såhär är livet, du får inget mer och jag bestämmer vilka saker du får eller inte, vilka saker du skall uppoffra eftersom jag säger så. Att livet kräver att du inte skall få genomföra det du vill, för då blir andra ledsna.

 • De saker som du har du vill göra nu, kanske du inte vill göra när du äldre. Du förstår att det är bäst att passa på nu så länge du vill och utforska dig själv genom handling. Du förstår att det behövs kompromisser och att allt inte går att genomföra, det viktigaste är att utforska.

 • Du förstår att endast du ansvarar för din egen lycka och att det är du som skall bestämma om vad du vill göra och hur du vill leva.

 • Du vet att det rätta tillfället inte kommer genom att vänta, du agerar nu.

 • Du är villig att möta osäkerheten och rädslan som kommer av att öppna upp för sin potential. Du förstår att det inte är en rak linje framåt, mer en berg- och dalbana som kan hanteras.

 • Du känner även av förtjusningen av att våga drömma och börja agera, det är härligt och roligt att jobba med sig själv! På samma gång känner du till dalarna som kommer ibland och beredd att möta och hantera dem.

 • Du är villig att göra det som krävs, nivån som kommer efter att göra ditt bästa.

 • Du ser återkommande system i ditt beteende, du har bestämt att bryta dem och skapa en ny riktning.

 • Du förstår att samma beteende leder till liknande resultat, du vill ha möjlighet att få helt nya resultat.

 • Tanken på kostnaden i tid och pengar det innebär att göra allt själv gör att du förstår värdet av att investera i dig själv.

 

Att söka nytt jobb, göra förändringar i ditt nuvarande jobb eller skapa något helt nytt är utmanande och kräver energi och resurser. Kostnaden är stor för varje dag som går. Du vill heller inte missa goda möjligheter som kan gå förbi, eftersom du inte är förberedd för att ta tag i dem. För att vara förbered förstår du att du behöver göra saker på förhand för att lyckas.

​Livet är för kort för att vara så stressad att du inte kan ha en meningsfull fritid, osäker inför framtiden, ständigt oroa dig, missnöjd på olika sätt , utan att något förändras. Det finns inga gränser din framtida karriär eller ditt ledarskap när din inre kraft har väckts. Jag tror på din förmåga och att din interna kraft och kunskap finns tillgänglig och är redo att väckas.

Du vill ha:

 • En klar plan för de kommande månaderna, med aktiviteter du jobbar med för att skapa det du vill ha.

 • Ett liv där du lever enligt dina värderingar. Du lever i en värderad riktning och gör sådant som är bra för dig.

 • Ett liv med färdigheter att hantera hinder och kapacitet att göra det som krävs för att uppnå det du vill.

 • Ett liv där du sitter i förarsätet, ansvarar för att motorn hålls i skick och dina passagerare tas i beaktande under resan.

Längre ner på sidan förklaras vad programmet består av och hur det kan hjälpa dig.


Min coaching baserar sig bland annat på positiv psykologi, ACT, mindfulness och samtalsmetodik.

Min kunskapsbakgrund är inom marknadsföring, ekonomi och humanistiska områden. Vänta inte en dag till med att fundera på vilket nästa steg blir, tag kontakt direkt för att ta reda på OM och isåfall HUR vi kan jobba tillsammans på din resa!

Vi behöver ta reda på om det jag gör passar dig just nu.

För mer information om mina tjänster och vad jag kan stå till tjänst med, ta del av innehållet på sidan och boka ett första samtal. Jag följer ICF:s etiska riktlinjer vilket bland annat innefattar att konfidentialitet och tystnadsplikt följs. Många vill ändå öppet dela sin erfarenhet, eftersom det ger dem fler möjligheter, synlighet och nya kontakter.

Få tillgång till guiden:
5 steg till att välja rätt riktning i livet

Dina uppgifter (e-post, namn) samlas in för att skicka guiden till dig. Du får ta del av sporadiska nyhetsbrev, och du kan alltid avbryta beställningen när som helst.

Tack! Kolla din inkorg

5 steg till att välja rätt riktning i livet_edited_edited.jpg
Beautiful Landscape

BEKRÄFTADE RESULTAT OCH ERFARENHETER

Övning ryggsäcken och berget

 

Att bära en tung ryggsäck med en bok som innehåller alla mina uppskjutande som jag gjort i mitt liv upplevdes som att ryggsäcken var medeltung. Symboliken medeltung och inte tung tänker jag symboliserar att jag inte vill och kan se hur allvarligt mitt beteende faktiskt är. Att få komma upp på berget och äntligen få öppna ryggsäcken och ta fram boken och lite vördnadsfullt få  släppa denna i den lavafyllda kratern var befriande, nu behöver jag inte identifiera mig längre med prokrastinering. Något jag haft väldigt enkelt för att göra. Boken symboliserar mina minnen, hur jag valt att komma ihåg mina ouppklarade åtaganden genom livet. Kratern/Lavan symboliserar att släppa taget. Att sedan med lätta steg gå ned för berget efter detta arbete var skönt. Halvvägs ner på berget syntes en låsbar låda/skrin jag hade en nyckel till denna som jag använde för att öppna. I lådan fann jag för mig betydelsefulla saker. Bland annat en kompass. Det intressanta med att jag hittade en kompass är att jag tror det är något jag saknat i livet och också vetskapen av detta har bidragit till att jag också känt rädsla för min egen storhet. Dvs rädsla för att ha kraft och energi och inte veta vad jag ska göra med den. Väldigt tacksam för Torbjörn som med fin intuition föreslog och ledde denna guidade övning.

 

“Skjut upp uppskjutandet”

Man, Mästare på livet

Feedback

"Torbjörn är utmanande på ett positivt sätt och väldigt snabb på att ta fasta på nyanser i språket och ber mig klargöra mina intentioner vad kommer till målen och vilka hinder och föreställningar jag lägger framför mig själv med mitt språkbruk. Därutöver är Torbjörn genuint intresserad av mig som klient och jag känner att han finns till för mig under sessionerna."

S. 2020

Boka in ett 30 min möte med mig nu
(Det går även att ringa eller skicka meddelande, info längre ner)
cv-91_edited_edited_edited.jpg

Om mig

Utbildad och erfaren professionell coach

Jag har flera års erfarenhet av personlig utveckling och coaching. Jag började min resa ordentligt 2016, då jag började intressera mig mer för beteende, kommunikation och hälsa. Det fick mig att se på verkligheten och mitt liv på ett helt annat sätt, ett sätt som passade mig mycket bättre än förut.

Det började med kost och motion, som alltid har varit viktiga för mig. Jag märkte i något skede att den mentala hälsan är starkt kopplad till den fysiska hälsan och efter den insikten har jag utvecklat ett mer holistiskt synsätt, där flera viktiga faktorer inverkar.

En ännu starkare transformation gjorde jag när jag insåg att jag kunde ta kontroll på mitt beteende, låta tankar och känslor komma och gå och lämna mina begränsande övertygelser. Dessa insikter skulle jag inte ha fått genom att ha en egen coach, jag kan idag inte se mig i en situation utan en egen coach. Vi har alla saker som håller oss tillbaka, vad eller vilka saker tänker du på?

Efter samtal med kring tusen personer i mina tidigare arbeten, egen coaching verksamhet, frivilligt arbete och all den teoretiska kunskap jag tagit del av har jag utvecklat en intuitiv förmåga att hjälpa andra. Vilket betyder att jag kan tjäna dig, fokusera på dig och din inneboende kapacitet för väcka din potential. Potential som bara väntar på att få bli frigjord! Jag ser fram emot att lära känna dig!

Ta kontakt med mig:

Nummer.PNG

Eller ett meddelande här:

Tack för ditt meddelande!

Aerial View of Curved Road_edited.jpg

Services

Provide a general description of the items below and introduce the services you offer. Click on the text box to edit the content.

3o minuters utforskande möte, online eller fysiskt

Ett kortare möte är ett bra sätt för att lära känna varandra och komma överfund med hur vi kan arbeta tillsammans.

Vad väcker intresse i dig?

Detta möte är gratis och medför ingen motprestation av dig.

Länk till bokning: https://calendly.com/torbjornstrand/30min

Not nice, stå upp för dig själv

Positiv psykologi, mål och styrkor

Detta paket baserar sig på positiv psykologi med kraftfulla övningar inom de områden som är viktigaste för dig. Paketet är flexibelt och vi kan tillsammans lägga upp en plan för sessionerna. Vill du få klarhet i dina värderingar, styrkor, fungerande system, vision, hitta mening, lindra ensamhetskänslor så är det här paketet för dig. Mycket mer än detta finns det möjlighet till i detta program. 1 timme per session. Områden som finns är: kommunikation, medkänsla, känslor, mål, tacksamhet, sorg, välmående, mindset, mindfulness, motivation, relationer, styrkor, reslience, självacceptans, att njuta och mer kommer efterhand. Kompendie och övningar ingår.

 

Frihet att kraftfullt vara dig själv

Will du göra en kartläggning och få bättre förståelse för din situation och nästa steg för att nå dina mål? Har du rätt så bra koll på var du är och vart du vill gå? Då passar detta paket med 5 sessioner. Under denna tid går det att bli mer klarare med sin situation och vad som är nästa steg. Kan handla om jobb, relationer, fritid, ny riktning i livet osv. Priset är för 5 sessioner som kan planeras fritt, 1 timme per session. Underlag ingår i priset

Tar du ansvar för andras känslor och du har märkt att du inte kan vara dig själv i relation till andra? Vill du tar mer ansvar för dig och vara mer av dig själv? Kämpar du med relationer, på jobbet och andra tillfällen där egna åsikter och vilja är inkluderade? Funderar du ofta vad andra tycker om dig? Är du redo för att kämpa, ta ansvar och få det liv du vill? Då är detta paket något för dig, påbörja resan eller fortsätt vägen till ett liv där du själv står till svars för dig själv och vågar hävda dig, med alla dina känslor, tankar, åsikter och värderingar. 1 timme per session.

Video Channel

Video Channel

bottom of page