Image by S Migaj

Torbjörn Strand

Från sökare till finnare

Wooden Deck

Din källa till personlig utveckling

​​Hej och välkommen till denna sida! Du har kanske kommit hit eftersom du vill göra en förändring i ditt liv, är intresserad av personlig utveckling, vill skapa och nå mål, finna mening och livsglädje eller så för något helt annat. Oavsett orsak så är jag intresserad av att höra mer om dig och din situation. Enligt mig är det möljigt att uppnå personliga mål med coaching, för att kunna uppskatta livet på ett nytt sätt. Livet är för kort för att vara så stressad att du inte kan ha en meningsfull fritid, osäker inför framtiden, ständigt oroa dig, missnöjd på olika sätt eller helt enkelt känna att något inte riktigt är som det ska, utan att något förändras.

 

Du kanske vill göra en förändring, byta jobb, förbättra relationer eller inleda en relation. Kanske sluta med något, börja med något, hantera känslor och få klarhet och kontroll i olika frågor. Du vet bara inte hur du kommer vidare. Med gott förtroende och samarbete går det att skapa en trygg miljö där det finns möjlighet att testa sig fram för att uppnå nya nivåer av självinsikt och utveckling som för dig i en viss riktning.

Låt mig vara den som stöder dig till ett kraftfullt, meningsfullt och balanserat liv:

  • Ett liv innehållande det som du behöver och är bra för dig. Du känner till dina värderingar och gör upp mål enligt dem.

  • Ett liv med färdigheter att hantera hinder och kapacitet att göra det som krävs för att uppnå det du vill.

  • Ett liv där du sitter i förarsätet, ansvarar för att motorn hålls i skick och dina passagerare tas i beaktande under resan.

 

Min coaching baserar sig bland annat på positiv psykologi, ACT, mindfulness och samtalsmetodik. Min bakgrund är inom marknadsföring, ekonomi och humanistiska områden. Tillsammans med mig kan du utvecklas snabbare och få fina insikter.

För mer information om mina tjänster och vad jag kan stå till tjänst med, ta del av innehållet på sidan och boka ett första möte för att utforska ett samarbete. Jag följer ICF:s etiska riktlinjer vilket bland annat innefattar att konfidentialitet och tystnadsplikt uppfylls.

cv-91_edited_edited_edited.jpg

Om mig

Utbildad och erfaren professionell coach

Jag har flera års erfarenhet av personlig utveckling och coaching. Jag började min resa ordentligt 2016, då jag började intressera mig mer för beteende, kommunikation och hälsa. Det fick mig att se på verkligheten och mitt liv på ett helt annat sätt, ett sätt som passade mig mycket bättre än förut.

Det började med kost och motion, som alltid har varit viktiga för mig. Jag märkte i något skede att den mentala hälsan är starkt kopplad till den fysiska hälsan och efter den insikten har jag utvecklat ett mer holistiskt synsätt, där flera viktiga faktorer inverkar.

En ännu starkare transformation gjorde jag när jag insåg att jag tog allt för mycket ansvar för andras känslor, vilket hade fått mig att förbise mig själv. Denna insikt kan jag till stor del tacka den coaching jag själv deltagit i och som fortsätter ännu idag. Vi har alla saker som håller oss tillbaka, vad eller vilka saker tänker du på?

Efter samtal med hundratals personer och all den teoretiska kunskap jag tagit del av har jag suveräna förutsättningar att coacha dig. Jag menar inte att jag har alla svar eller att jag vet en hemlig teori eller metod som löser alla dina problem så att de försvinner för gott. Jag känner däremot till kraften som uppstår i samtal med en god coach, där fokus är på dig och din inneboende kapacitet. Potential som bara väntar på att få bli frigjord!

Boka in ett gratis 30 min möte med mig
Gå in på adressen:
https://calendly.com/torbjornstrand/30min
Vi ses!
Wandering Traveler

William James

“Inget är så utmattande som att i

all evighet klamra sig fast vid ett ouppnått mål”

Ta kontakt direkt:

Möten går online eller annat ställe enligt överenskommelse:

+358 50 518 6342

Tack för ditt meddelande!

Aerial View of Curved Road_edited.jpg